× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

SILMED s.c.

Punkt Pierwszej Pomocy Medycznej Ruch "Wujek" - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Punkt Pierwszej Pomocy Medycznej SILMED s.c. Wojciech Wróbel, Jerzy Król

Informacje o komórce

Pozostałe podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki ambulatoryjnej

Ambulatorium ogólne

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Pomoc doraźna

Zakres świadczonych usług:

  • Medycyna pracy


Adres

32-2448444
W. Pola 65
40-596 Katowice

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1